164 Club of Sweden

Träffkalender

Senast uppdaterad 18 juni 2017

Vecko- eller Månadsträffar

Juni 2017

Juli 2017

15 Volvoträff i Njurunda, Sundsvall. www.svenskavolvoklubben.se

22 Klassikerträff, Lycksele. lycksele.pdf, www.motorveckan.se

Augusti 2017

12-13 Motorhistoriska marknaden, Stoxa (nordost om Arlanda). www.mhs.se

18-20 VROM, Göteborg. www.vrom.org

19-20 Vallåkraträffen, Helsingborg. www.vallakratraffen.com

20 Årsmöte (i samband med VROM). Kallelse och dagordning !

September 2017

2 VPM (Volvo Part Meet) hos GCP utanför Jönköping. www.gcp.se

30 SVIS höstmarknad. www.svis.se

Oktober 2017


November 2017


December 2017


Januari 2018


Februari 2018


Mars 2018


April 2018


Maj 2018KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 20 augusti kl 1300.
Plats: Volvo-museet i Göteborg. Samling vid entrén kl 13!

Dagordning:
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5 Fastställande av dagordning.
6 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
7 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning.
8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
9 Val av sekreterare på 2 år.
10 Val av suppleant på 1 år.
11 Inkomna motioner.
12 Fastställande av årsavgift för 2018.
13 Mötets avslutande.

VÄLKOMNA !!!!


Vägbeskrivning till Volvo museum i Göteborg:
Från E6, riksväg 40 och riksväg 45 kör du väg 155 mot Öckerö/Torslanda.
Strax efter Lundbytunneln, vid oljevägsmotet, tar du av mot Volvo Arendal.
Vid Volvo Arendal, följ skyltarna till Volvo museum.

I vår kalender tar vi med information om träffar, marknader och dylikt som vi får vetskap om och som vi tror är av intresse för våra medlemmar. (Främst inom Sverige.)
Har du själv något tips eller vill veta mera om något evenemang, kontakta klubben.
För andra arrangemang som inte är med på vår lista föreslår vi en titt i exempelvis
Classic Motors kalender som är en utmärkt kalender med kommande evenemang av olika slag.
Även MHRF har en evenemangskalender på nätet som går att nå via deras hemsida: mhrf.se.
Med hjälp av dessa två tror vi att ni kan hitta övriga arrangemang som inte är direkt Volvo relaterade!


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida