164 Club of Sweden

Träffkalender

Senast uppdaterad 12 maj 2019

Vecko- eller Månadsträffar

Maj 2019

19 Stockholmsträffen, Sundby Gård. Mer info: sundby.pdf

25 SVIS vårmarknad. Mer info: svis.pdf

30 - 2/6 Internationellt Volvo Meeting i Dornbirn, Österrike. www.volvoclub-bodensee.org

Juni 2019

6 Motorhistoriska dagen. www.mhrf.se

Juli 2019

6 Classic Summer Meet, Ängelholm. Mer info: angelholm.pdf

20 Klassikerträff, Lycksele. lycksele.pdf, www.motorveckan.se

20 SVIS sommarmarknad. Mer info: svis.pdf

Augusti 2019

16-18 VROM, Göteborg. www.vrom.org

18 Årsmöte (i samband med VROM). Kallelse och dagordning !

17-18 Vallåkraträffen, Helsingborg. www.vallakratraffen.com

18 Volvo-traff i Svärdsjö. Mer info: svardsjo.pdf

September 2019

7 VPM, Volvo Part Meet hos GCP Jönköping. www.gcp.se

21 Skoklosterträffen.

28 SVIS bakluckeloppis. Mer info: svis.pdf

Oktober 2019


November 2019


December 2019


Januari 2020


Februari 2020


Mars 2020


April 2020KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 18 augusti kl 1300.
Plats: Volvo-museet i Göteborg. Samling vid entrén kl 13!

Dagordning:
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5 Fastställande av dagordning.
6 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
7 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning.
8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
9 Val av sekreterare på 2 år.
10 Val av suppleant på 1 år.
11 Inkomna motioner.
12 Fastställande av årsavgift för 2020.
13 Mötets avslutande.

VÄLKOMNA !!!!


Vägbeskrivning till Volvo museum i Göteborg:
Från E6, riksväg 40 och riksväg 45 kör du väg 155 mot Öckerö/Torslanda.
Strax efter Lundbytunneln, vid oljevägsmotet, tar du av mot Volvo Arendal.
Vid Volvo Arendal, följ skyltarna till Volvo museum.

I vår kalender tar vi med information om träffar, marknader och dylikt som vi får vetskap om och som vi tror är av intresse för våra medlemmar. (Främst inom Sverige.)
Har du själv något tips eller vill veta mera om något evenemang, kontakta klubben.
För andra arrangemang som inte är med på vår lista föreslår vi en titt i exempelvis
Classic Motors kalender som är en utmärkt kalender med kommande evenemang av olika slag.
Även MHRF har en evenemangskalender på nätet som går att nå via deras hemsida: mhrf.se.
Med hjälp av dessa två tror vi att ni kan hitta övriga arrangemang som inte är direkt Volvo relaterade!


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida