164 Club of Sweden

Träffkalender

Senast uppdaterad 30 juni 2018

Vecko- eller Månadsträffar

Juni 2018


Juli 2018

2 Automobil Historiska Klubbens sommarträff, Stockholm. Mer info!

7-8 Volvoträff Vilhelmina. Mer info !

Augusti 2018

17-19 VROM, Göteborg

19 Årsmöte (i samband med VROM). Kallelse och dagordning !

18-19 Vallåkraträffen, Helsingborg. www.vallakratraffen.com

19 Volvoträff i Svärdsjö kl 10-15. Mer info !

26 Eskilstuna Veterandag. www.eskilstunaveterandag.se

31-2 sep IVM, Le Mans, Frankrike. Mer info !, www.volvoclubdefrance.com

September 2018

15 Saab-/Volvoträff i Varbergs hamn. Mer info !

16 Klassikers höstträff i Skokloster. www.klassiker.nu

29 SVIS höstmarknad i Munktorp kl 08-14. www.svis.se

Oktober 2018


November 2018


December 2018


Januari 2019


Februari 2019


Mars 2019


April 2019


Maj 2019AHK sommarträff 2 juli i Stockholm
Jag vill gärna informera om och bjuda in till AHK = Automobil Historiska Klubbens sommarträff måndagen den 2 juli i Stockholm där vi dagen till ära har Volvo som tema.
Alla modeller är välkomna.
Platsen är Årstavikens segelsällskap, Hammarby Slussväg 17, Stockholm.
Kör gamla Skanstullsbron och sväng in mot Badmintonstadion och förbi Eriksdalsbadet. Då kommer du fram till en stor yta där AHK har sina sommarträffar varje måndag från kl 18,00.
Här finns även lilla matstället Skrovet där du kan köpa något gott att äta, kanske en stor räksmörgås till ett rimligt pris.
Hjärtligt välkomna.
jan.malmenholt@gmail.com


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 19 augusti kl 1300.
Plats: Volvo-museet i Göteborg. Samling vid entrén kl 13!

Dagordning:
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5 Fastställande av dagordning.
6 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
7 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning.
8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
9 Val av ordförande på 2 år.
10 Val av kassör på 2 år.
11 Val av suppleant på 1 år.
12 Inkomna motioner.
13 Fastställande av årsavgift för 2019.
14 Mötets avslutande.

VÄLKOMNA !!!!


Vägbeskrivning till Volvo museum i Göteborg:
Från E6, riksväg 40 och riksväg 45 kör du väg 155 mot Öckerö/Torslanda.
Strax efter Lundbytunneln, vid oljevägsmotet, tar du av mot Volvo Arendal.
Vid Volvo Arendal, följ skyltarna till Volvo museum.

I vår kalender tar vi med information om träffar, marknader och dylikt som vi får vetskap om och som vi tror är av intresse för våra medlemmar. (Främst inom Sverige.)
Har du själv något tips eller vill veta mera om något evenemang, kontakta klubben.
För andra arrangemang som inte är med på vår lista föreslår vi en titt i exempelvis
Classic Motors kalender som är en utmärkt kalender med kommande evenemang av olika slag.
Även MHRF har en evenemangskalender på nätet som går att nå via deras hemsida: mhrf.se.
Med hjälp av dessa två tror vi att ni kan hitta övriga arrangemang som inte är direkt Volvo relaterade!


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida