164 Club of Sweden

Ånnaboda, 6 juni 1992

Årsmötet i år var i sam­band med Classic Motor Festivalen i Ånnaboda. Ett tjugotal medlemmar mötte upp och dagen får anses som lyckad. Vi funde­rar på att även för­lägga nästa årsmöte i Ånna­boda. Mycket trev­lig miljö och ett väl­plane­rat arrange­mang.
Fotot är taget utanför den lokal där årsmötet hölls


Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida