164 Club of Sweden

Årsmöte med studiebesök hos Volvo i Göteborg, 15 april 1994

På morgonen samlades vi ute vid Torslanda, vädret var GRÅTT. Bättring utlovades till följande dag men vad hjälpte det oss? Trots vädret droppade bil efter bil in och vi kunde till slut räkna in cirka 30 164:­or.
Då alla hade kommit bjöds vi på en åktur med "Blå tåget" genom hela anläggningen. Besöksförbud skulle börja gälla efter helgen eftersom omställning för de nya modellerna skulle börja. Trots detta fanns mycket att se. Där 240 serien tillverkades kommer till hösten 850 serien att produceras för Norden. Redan nu fanns viss provproduktion igång. Produktionen av 900 serien pågick för fullt. Det var fascinerande att se hur några rullar stålplåt undan för undan förvandlades till en färdig bil. Alla bilar tillverkas på beställning, d.v.s. att man från början kan säga exakt hur den färdiga bilen kommer att se ut och vilken extrautrustning den kommer att ha.
Tyvärr gick det inte att beställa någon 164:a !!
Efter tågturen fick vi se några filmsnuttar som presenterade Volvo. Vi åkte sedan vidare (med bil) till Arendal. Några av oss höll på att hamna på avvägar men till slut hade alla samlats igen. Dagen till ära bjöd Volvo på lunchen. Tack för det Volvo!
Vid Arendal finns även Volvos samling av gamla bilar. Tyvärr finns ingen möjlighet att ställa ut alla (­cirka 150 st) utan endast ett fåtal kan visas samtidigt. Vi kunde beskåda några av de prototyper som aldrig blev av. Exempelvis city-taxin från slutet av 70-talet.
Bland de äldre bilarna fanns självklart även en 164:a. Chassinummer 1 för att vara exakt. Många av oss hade hoppats att även nummer 153179 (den sista) skulle finnas i samlingarna men så icke.
Till slut var det dags för årsmötet. Under mötet framkom att ett flertal av medlemmarna har behov av nya dimljus. Därför kommer styrelsen nu att genom SVIS, om möjligt, försöka åstadkomma en nyproduktion. Vidare fattades beslut om att inrätta "regionsombud" (se lista på sidan 2). Regionsombuden är till för att medlemmarna skall ha någon i sin närhet att kontakta och sedan gemensamt kunna anordna lokala evenemang. Hör av dig till ditt ombud, han/hon behöver dig. Har du inget regionsombud kanske du själv kunde ställa upp för din region? Hör av dig till klubben.
Då årsmötet var slut och vi kom ut till bilarna igen tittade solen fram igen. Får hoppas på bättre lycka med vädret nästa gång vi besöker Göteborg.
Jon-Erik


Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida