164 Club of Sweden

Scaniabilar Skåne, 20 september 1997

Lördagen den 20 september anordnade Svenska Volkswa­gen veteranerna sin årliga höst­träff på Scaniabilar i Malmö. Un­der maj månad fick jag förfrågan angående en mindre Volvout­ställning denna dag eftersom Volvo som bekant fyller sjuttio år 1997. Utställningen represente­rade mycket väl Volvos efter­-krigsproduktion fram till 1974. Bilarna som deltog i utställning­en var en maroonröd PV 444 från 1953, en midnattsblå PV 544 från 1960-61, en mörkblå Duett från 1967, en midnatts­blå/vit Amazon från 1960-61, en mörkgrön P1800 från 1966 och de två sjuttiotalsbilarna: en orange 142 DL från 1974 och en grönblåmetallic 164 E från 1973. Bilarnas historia blev presente­rade på ett trevligt sätt till den övriga publiken i samband med rallystarten. Bilarna i utställning­en deltog ej. Att sedan tre av bilarna är mina är en annan sak som vi inte behöver gå in på här.
Rallyt var i år upplagt för att vi skulle färdas sydöst från Malmö. Vi körde från Malmö upp till Oxie vattentorn där utsikten var syn­nerligen god denna fina sen­sommardag. Vidare begav vi oss via Arrie, Västra Ingelstad så smånigom ned till Tygelsjö. Därefter körde vi åter mot Scania­bilar via bland annat Lockarp. Det var en mycket trev­lig och fin runda vi fick åka. Att åka en runda på hemma­plan kan innebära att man upptäcker nya och trevliga vä­gar som man aldrig tidigare tänkt på trots att de ligger i ens omedelbara närhet.
På Scaniabilars område hade man under hela dagen arrangerat en veteranmarknad där säkert många gjorde en hel del fynd. Inne i bilhallen hade man arrangerat olika typer av utställningar, till exempel nostalgihörna beståen­de av en jukebox, en helt tidstypisk camping från 1960-talets första hälft och en hel rad av olika VW bilar, mycket flera originalbilar än vanligt.
Vi tackar alla arrangörer för i år och har redan prickat in tredje lördagen september 1998 i almanackan.
Ola Olsson, Malmö


Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida