164 Club of Sweden

Norrlandsträffen i Vännäs, 12-13 juli 2008

Peoples choice "Ur Volvo" klassen:

Peoples choice PV klassen:

Peoples choice Amazon klassen:

Peoples choice P1800 / P1900 klassen:

Peoples choice A-Traktor klassen:

Peoples choice 140 klassen:

Peoples choice 164 klassen:

Peoples choice 200 klassen:

Peoples choice övriga lastbil/terrängfordon/traktor klassen:


Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida