164 Club of Sweden

Träffkalender

Senast uppdaterad 9 september 2023

Vecko- eller Månadsträffar


September 2023


Oktober 2023


November 2023


December 2023


Januari 2024


Februari 2024


Mars 2024


April 2024


Maj 2024


Juni 2024


Juli 2024


Augusti 2024

16-18 VROM, Göteborg. Mer info: vrom.org

17-18 Vallåkraträffen. Mer info: vallakratraffen.com


I vår kalender tar vi med information om träffar, marknader och dylikt som vi får vetskap om och som vi tror är av intresse för våra medlemmar. (Främst inom Sverige.)
Har du själv något tips eller vill veta mera om något evenemang, kontakta klubben.
För andra arrangemang som inte är med på vår lista föreslår vi en titt i exempelvis Classic Motors kalender som är en utmärkt kalender med kommande evenemang av olika slag.
Även MHRF har en evenemangskalender på nätet som går att nå via deras hemsida: mhrf.se.
Med hjälp av dessa två tror vi att ni kan hitta övriga arrangemang som inte är direkt Volvo relaterade!


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida