164 Club of Sweden

Träffkalender

Senast uppdaterad 8 maj 2022

Vecko- eller Månadsträffar


Maj 2022

22 Tjolöholm Classic. Mer info: tjoloholmclassic.se

28 SVIS vårmarknad kl 8-14. Mer info: svis.se

Juni 2022

12 Årsmöte. Kallelse och dagordning !

Juli 2022

2 Nostalgia Festival, Ronneby. Mer info: nostalgiafestival.se

Augusti 2022

19-21 VROM, Göteborg. Mer info: vrom.org

20-21 Vallåkraträffen. Mer info: vallakratraffen.com

28 Eskilstuna veterandag. Mer info: eskilstuna-veterandag.se

September 2022

10 Uppsala marknad, Ekebyboda. Mer info: upplandsfordonshistoriker.se

Oktober 2022


November 2022


December 2022


Januari 2023


Februari 2023


Mars 2023


April 2023KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 12 juni kl 1400.
Plats: hemma hos Jon-Erik i Norrtälje.
Karta från hitta.se
Normalt sett brukar vi ha årsmötet i samband med VROM men eftersom risken finns att VROM ställs in även i år på grund av Corona tar vi det säkra före det osäkra och lägger årsmötet i juni som vi gjorde 2020 och 2021.
Om sen några har sina bilar med sig så vi får något att titta på och prata om så blir det bara en bonus!
Vi bjuder på fika! Ni som tänker komma, hör gärna av er till klubben så att vi vet ungefär hur många som kommer och kan köpa lagom med fikabröd!

Dagordning:
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5 Fastställande av dagordning.
6 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
7 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning.
8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
9 Val av ordförande på 2 år.
10 Val av kassör på 2 år.
11 Val av suppleant på 1 år.
12 Inkomna motioner.
13 Fastställande av årsavgift för 2023.
14 Mötets avslutande.

VÄLKOMNA !!!!


Vägbeskrivning till Volvo museum i Göteborg:
Från E6, riksväg 40 och riksväg 45 kör du väg 155 mot Öckerö/Torslanda.
Strax efter Lundbytunneln, vid oljevägsmotet, tar du av mot Volvo Arendal.
Vid Volvo Arendal, följ skyltarna till Volvo museum.

I vår kalender tar vi med information om träffar, marknader och dylikt som vi får vetskap om och som vi tror är av intresse för våra medlemmar. (Främst inom Sverige.)
Har du själv något tips eller vill veta mera om något evenemang, kontakta klubben.
För andra arrangemang som inte är med på vår lista föreslår vi en titt i exempelvis
Classic Motors kalender som är en utmärkt kalender med kommande evenemang av olika slag.
Även MHRF har en evenemangskalender på nätet som går att nå via deras hemsida: mhrf.se.
Med hjälp av dessa två tror vi att ni kan hitta övriga arrangemang som inte är direkt Volvo relaterade!


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida