164 Club of Sweden

Träffkalender

Senast uppdaterad 3 maj 2024

Vecko- eller Månadsträffar


Maj 2024

4 Arosmarknaden. Mer info: arosmotorveteraner.se/arosmarknaden

19 Tjolöholm Classic Motor. Mer info: tjoloholmclassic.se

Juni 2024

8 Årsmöte. Kallelse och dagordning !

Juli 2024


Augusti 2024

16-18 VROM, Göteborg. Mer info: vrom.org

17-18 Vallåkraträffen. Mer info: vallakratraffen.com

September 2024


Oktober 2024


November 2024


December 2024


Januari 2025


Februari 2025


Mars 2025


April 2025KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till årsmöte lördagen den 8 juni kl 1200.
Plats: hemma hos Jon-Erik i Norrtälje.
Karta från hitta.se
Normalt sett brukar vi ha årsmötet i samband med VROM men eftersom VROM flyttat vet vi inte om det finns några möjligheter att ha ett årsmöte på det nya stället.
Om sen några har sina bilar med sig så vi får något att titta på och prata om så blir det bara en bonus!
Vi bjuder på fika! Ni som tänker komma, hör gärna av er till klubben så att vi vet ungefär hur många som kommer och kan köpa lagom med fikabröd!

Dagordning:
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5 Fastställande av dagordning.
6 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
7 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning.
8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
9 Val av ordförande på 2 år.
10 Val av kassör på 2 år.
11 Val av suppleant på 1 år.
12 Inkomna motioner.
13 Förslag till ändring av stadgarna.
14 Fastställande av årsavgift för 2025.
15 Mötets avslutande.

Motion om Klubbens framtid
Förslag till ändring av stadgarna

VÄLKOMNA !!!!

I vår kalender tar vi med information om träffar, marknader och dylikt som vi får vetskap om och som vi tror är av intresse för våra medlemmar. (Främst inom Sverige.)
Har du själv något tips eller vill veta mera om något evenemang, kontakta klubben.
För andra arrangemang som inte är med på vår lista föreslår vi en titt i exempelvis Classic Motors kalender som är en utmärkt kalender med kommande evenemang av olika slag.
Även MHRF har en evenemangskalender på nätet som går att nå via deras hemsida: mhrf.se.
Med hjälp av dessa två tror vi att ni kan hitta övriga arrangemang som inte är direkt Volvo relaterade!


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida