164 Club of Sweden

Om din bils historia

Senast uppdaterad 3 januari 2024

Via Internet kan man beställa kopior på äldre bilregisterhandlingar om ett fordon!
Transportstyrelsens Bilregister har arkivlagt sitt mikrofilmarkiv för åren 1972-1994 hos Riksarkivet. Det är t.ex. handlingar angående registrering, försäkring, vägtrafikskatt och besiktning.
OBS! I sökdatabasen (via registreringsnummer) får man endast uppgift om vilken typ av dokument som finns, inte vad varje dokument innehåller. Kopior av dokumenten går att beställa. Papperskopia av dokument kostar 10 kr/st. Kostnad för porto tillkommer.
Adressen är: www.sok.riksarkivet.se/fordonsarkiv
Bilregisterhandlingar för tiden före 1972 förvaras på respektive landsarkiv. Handlingar som gäller tiden efter 1994 finns hos Transportstyrelsens Bilregister i Örebro.

För att söka uppgifter om ett fordon som finns i bilregistret kan man söka hos Transportstyrelsen: fordon-fu-regnr.transportstyrelsen.se
eller hos Biluppgifter: biluppgifter.se


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida